Attentie
Door omstandigheden is deze website dit jaar niet in gebruik voor het Theatersportweekend.
Niet getreurd, inschrijven voor het weekend kan HIER.
De kosten zijn 99 euro voor het weekend, inclusief slaapplek,
maaltijden op zaterdag en zondag (lunch), drie workshops.
Kijk ook effe op onze Facebook-pagina.
Heb je vragen, mail even naar jochum@jarigsma.nl of app even naar 0626088604.


Privacy verklaring

Je hebt je gegevens ingevuld om je in te schrijven voor een activiteit die door de Stichting TheatersportWeekend (Stichting TSW) wordt georganiseerd.

Onze contactgegevens:
Stichting TheaterSportWeekend
Hector Treubstraat 12
1402CL Bussum

KVK nr: 73956058
Email: TSWPenningmeester@outlook.com

Algemene privacyverklaring

Versie 1.0, laatst gewijzigd op 03/06/2021

Stichting TSW hecht belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert jouw privacy.
In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Stichting TSW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat Stichting TSW:

  • jouw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor we ze hebben opgevraagd
  • de verwerking beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
  • jouw uitdrukkelijke toestemming vraagt als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • passende technische en organisatorische maatregelen genomen heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van hun doeleinden (bv. verzekeringen, accomodatie nachtlijst...) of expliciet vermeld werd.
  • op de hoogte is van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat we jou daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens door Stichting TSW, dan kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Bewaartermijn

Stichting TSW bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.
Uitzondering hierop is dat we jouw naam en emailadres bewaren zodat we je kunnen uitnodigen voor een volgende actviteit. Je kunt ons altijd verzoeken deze gegevens te verwijderen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We werken met InschrijvenOnline.

  • Voor de administratie van de (inschrijf)formulieren en gegevens stelt InschrijvenOnline een online portaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
  • Iedereen die namens Stichting TSW in dit portaal kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de Stichting
  • Als Stichting TSW bepaalde gegevens digitaal opslaat via het InschrijvenOnline portaal, bijvoorbeeld in de vorm van een deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Uw rechten op het vlak van persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe je contact kunt opnemen met Stichting TSW zodat we dit voor je kunnen doen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun je daarvoor contact opnemen met Stichting TSW.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting TSW kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal hieronder, op deze pagina aangekondigd worden.

Bedrijfsgegevens

De betaling en registratie wordt verwerkt door InschrijvenOnline. Wil je meer informatie hieromtrent? Aarzel dan niet om hen te contacteren:

InschrijvenOnline
Haag 118, 2400 Mol
0715.563.654
0483 47 94 80
hello@inschrijven-online.be